نمایندگی بیمه البرز زائراومالی کد ۳۳۷۳

 

آغازی در جهت ترویج فرهنگ بیمه؛ و ایجاد احساس نیاز در هر فرد ایرانی نسبت به بیمه، سر لوحه‌ای است تا بتواند به عنوان یک بیمه گر نقش مثبتی در محیط اطراف خودایفا نماید. احساسی که بتواند بیمه را به عنوان کالاهایی چون خوراک در سبد مصرف روزانه مردم قرار دهد. در این چند سال توانستیم به کمک همکاران زحمتکش این نمایندگی تاثیر مثبتی در محیط اطراف خود ایجاد نمائیم. این نمایندگی اکنون با در اختیار داشتن ۱۰ نفر از نیروهای صدیق توانا و آگاه در امر فروش بیمه نامه های گوناگون با نگرشی جدید بر آن است حرکتی مثبت را در سطح صنایع تولیدی ،خدماتی وساختمانی در سراسر کشور شروع نماید. حرکتی که بیمه گذاران محترم در سایه مشاوره های صادقانه کارکنان و مدیریت نمایندگی بدور از هر گونه شعار تبلیغاتی احساس رضایت نموده و آرامش را در کنار بیمه البرز درک نمایند. امید است با استعانت از خداوند بزرگ رضایت شما که سرمایه حال و آینده‌ی ماست تامین گردد. به امید آن روز....

آغازی در جهت ترویج فرهنگ بیمه؛ و ایجاد احساس نیاز در هر فرد ایرانی نسبت به بیمه، سر لوحه‌ای است تا بتواند به عنوان یک بیمه گر نقش مثبتی در محیط اطراف خودایفا نماید.