بيمه‌نامه آتش‌سوزي


 • شرايط بيمه نامه آتش سوزي

  روزانه دهها مورد منازل مسكونی ، اماكن تجاری و صنعتی در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزی می گردند و متحمل خسارات مالی زیادی می شوند ما بر این باوریم كه بیمه آتش سوزی در صورتی كه كامل صادر گردد می تواند با جبران زیان های وارده ، بیمه گزارا را از نظر وضعیت مالی به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

  1. بیمه آتش سوزی

   بیمه آتش سوزی
   پوششی است که خسارات و زیان های ناشی از وقوع آتش سوزی را که به اموال مورد بیمه وارد می شود ، براساس شرایط مندرج در بیمه نامه جبران می کند

   انواع بیمه نامه های آتش سوزی : 
   ۱- بیمه نامه های مسکونی 
   ۲- بیمه نامه های صنعتی و کارخانجات و کارگاه ها 
   ۳- بیمه نامه های غیر صنعتی و مراکز خدماتی و فروشگاه ها 
   ۴- بیمه نامه های انبار 
   ۵- بیمه نامه های جامع خانوار 
   ۶- بیمه نامه های اصناف 

   

 • خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی


  خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی :


  در بیمه های آتش سوزی كلیه خسارات مستقیم ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزینه های ناشی از اقدامات لازم كه به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد و خسارات و هزینه های ناشی از نقل مكان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده قابل پرداخت می باشد و از سویی بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی ، علاوه بر خطر آتش سوزی و صاعقه و انفجار ، خطرات ذیل را نیز به تبع آن خریداری نماید .

  1. ادامه‌ی مطلب

   ۱زلزله 
   خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنین آتش سوزی ناشی از آتشفشان که در زمان وقوع زلزله ایجاد شده و به تمام یا قسمتی از مورد بیمه آسیب وارد نماید .

   ۲سیل 
   خسارات مستقیم وارده به مورد بیمه که ناشی از خروج آب از مسیر طبیعی خود بعلت ریزش باران ، طغیان رودخانه یا شکسته شدن سد ایجاد شده باشد . 

   ۳طوفان ، گردباد ، تند باد 
   خسارت مستقیم ناشی از طوفان ، گردباد وارده به مورد بیمه مشروط بر اینکه سرعت آن حداقل ۶۲ کیلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسی بعنوان مرجع ذیصلاح در کشور ،‌مورد تایید قرار گیرد . 

   ۴سقوط هواپیما هواپیما ، بالگرد و قطعات منفصله آن 
   خسارت مستقیم از سقوط هواپیما ، بالگرد و قطعات و اشیاء جدا شده از آن 

   ۵شکست شیشه 
   خسارت ناشی از شکست شیشه های منصوب در محل مورد بیمه (با ضخامت حداقل ۶ میلی متر) در اثر حادثه یا برخورد شی خارجی

   ۶ترکیدگی لوله های آب 
   خسارت آبدیددگی وارده به مورد بیمه ناشی از ترکیدن ، سوراخ شدن لوله های آب ، لبریز شدن تانکها ، تاسیسات و سایر دستگاههای آبرسانی و لوله کشی آب و فاضلاب که از محل مورد بیمه عبور و یا نصب شده باشد .

   ۷ضایعات ناشی از آب برف و باران 
   خسارت وارده در نتیجه آب باران ، تگرگ و یا ذوب شدن برف در محل مورد بیمه مشروط بر اینکه آب از طریق بام و یا بعلت گرفتگی لوله ها ،‌ لبریز شدن آبروها و یا ناودان ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد . 

   ۸سرقت با شکست حرز
   خسارت وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده که ناشی از سرقت با شکستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت کالا از انبار فروشگاه ها و کارخانجات ،‌ با توجه به تغییر مداوم موجودی ، مشروط به استفاده بیمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج کالا بوده و مبنای محاسبه خسارت ، تطبیق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج کالا ،‌ کاردکس انبار و تایید آن توسط کارشناس بیمه گر می باشد . 

   موارد ذیل سرقت با شکستن حرز محسوب می شود : 
   ۱- بازکردن درب بوسیله کلید تقلبی یا هر وسیله دیگر 
   ۲- ورود سارق به محل مورد بیمه با تهدید و اعمال زور 
   ۳- ورود سارق به محل مورد بیمه از روی دیوار ، پشت بام و یا حصار

   استثنائات :
   ۱- سرقت در موقع جنگ ، اغتشاشات داخلی ، اعتصاب ، شورش ، آشوب و بلوا 
   ۲- لپ تاپ ، تلفن همراه و لوازم جانبی 
   ۳- سرقت در مناطق جنگی 
   ۴- سرقت در هنگام و پس از آتش سوزی ، صاعقه ،‌انفجار ،‌ سیل ،‌زلزله و سایر بلاهای طبیعی 
   ۵- دله دزدی

   ۹اعتصاب ، شورش آشوب و بلوا 
   خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً ناشی از اعتصاب ،‌شورش ، آشوب و بلوا ایجاد گردیده باشد ،‌ با شرایط مربوط به srcc تحت پوشش می باشد.
   ۱۰برخورد جسم خارجی 
   خسارت وارده به مورد بیمه در اثر برخورد مستقیم اجرام سماوی و وسائط نقلیه زمینی و ریلی .
   ۱۱خود به خودسوزی 
   خسارت وارده به مورد بیمه که با توجه به شرایط ذاتی وارگانیک خود (فرآیند فعل و انفعال بیولوژیک که معمولاً از ترکیبات کربوهیدراتها بوده و عمدتاً در گیاهان وجود دارد ) و بدون در معرض و در مجاورت قرار گرفتن آتش ، حرارت و یا تماس با مواد دیگر و وسایل آتش زنه ، مطابق با بیمه نامه و الحاقیه های صادره تحت پوشش می باشد . 
   ۱۲دستگاه آبفشان اسپرینکلر 
   خسارت مستقیم وارده به مورد بیمه که ناشی از نشت یا آبفشانی دستگاه بوده و همچنین خسارت وارده به خود دستگاه آبفشان و تاسیسات مربوط به آن ،‌ طبق شرایط مربوط به آن تحت پوشش خواهد بود . 
   ۱۳رانش ،‌ ریزش و فروکش زمین 
   خسارت مستقیم ناشی از رانش ،‌ریزش و فروکش زمین به مورد بیمه ، در اثر عوامل طبیعی 
   ۱۴ریزش سقف ناشی از سنگینی برف 
   خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً‌ ناشی از ریزش سقف در اثر سنگینی برف باشد ، مشروط به تایید سازمان هواشناسی مبنی بر ریزش برف سنگین ، بعنوان مرجع ذیصلاح در کشور 
   ۱۵ریزش کوه و سقوط بهمن 
   خسارت مستقیم وارده به مورد بیمه ناشی از ریزش کوه و سقوط بهمن (توده ای از برف و یخ که بطور ناگهانی از کوه سرازیر شود )
   ۱۶ریزش مواد مذاب 
   خسارت وارده به مورد بیمه هنگام عملیات ذوب و جابجایی و یا سرریز شدن آن که ناشی از ریزش مواد مذاب به علت شکستن و یا سوراخ شدن بدنه کوره و یا پرتاب مواد مذاب باشد.
   ۱۷ظروف تحت فشار 
   خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه که بعلت دفرمه شده (تغییر شکل ناگهانی) ، ترکیدن و تلاشی این ظروف ایجاد گردیده ، تحت پوشش می باشد . 
   ۱۸شرایط عدم النفع از آتش سوزی (وقفه در فعالیت
   جبران زیان مالی وارده ( از دست دادن یا کاهش سود) ناشی از توقف در فعالیت بیمه گذار ، در اثر بروز خطرات تحت پوشش بیمه نامه و در طی دوره غرامت ، با رعایت موارد مربوطه می باشد . 
   ۱۹سایر مواردی که به صورت موردی با بیمه مرکزی هماهنگ واخذ می گردد۰

   *بیمه نامه ها به دو نوع ذیل صادر می گردد

   ۱-بیمه نامه های ثابت : بیمه نامه های معمول صادره برای ریسکهای ثابت 
   ۲- بیمه نامه اظهارنامه ای :این نوع بیمه نامه برای موجودی ها و مواد اولیه ای است که دائماً در حال تغییر سقف سرمایه می باشند استفاده می گردد . و با رعایت شرایط مربوطه این پوشش ارایه می گردد .

    

    

   اطلاعات بیش‌تر